Publiczne Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • Będziemy (...) mieszkać w swoim własnym domu, Będziemy stąpać po swych własnych schodach. L. Staff
  • Egzamin gimnazjalny 2016
  • text for the description box

Przetarg

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienie pn. „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb
Publicznego Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach
od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) - Zamawiający informuje, iż dokonał rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia na „Dostawę oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”.

I. Zamawiający Publiczne Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach
z siedzibą 98-235 Błaszki ul. Pomorska 6.

II. Informacje o Wykonawcach i ich ofertach w przedmiotowym postępowaniu:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Cena oferty

/NETTO/

Punktacja

1

CZECH-OIL Sp. Z o.o. Dąbrówka Wielka
ul. Zagajnikowa 1A; 95-100 Zgierz

382.000,00 zł.

/1,91/

91

2

MKAJ Skorupa Sp. z o.o.

ul. Traktorowa 109; 91-203 Łódź

378.000,00 zł.

/1,89/

92

3

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

63-220 Kotlin; ul. Sławoszewska 2B

368.000,00 zł.

/1,84/

94

4

DROŚ - SAWICKI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

42-141 Przystajń; ul. Przemysłowa 2

366.000,00 zł.

/1,83/

95

5

EKO-OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

98-200 Sieradz; Monice 3

346.000,00 zł.

/1,73/

100

 

III. Rozstrzygnięcie postępowania.

Rozstrzygnięcie postępowania na udzielenie zamówienia pn. „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.”. W postępowaniu przetargowym Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę złożoną przez firmę EKO-OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą
98-200 Sieradz, Monice 3.

Wybrana oferta jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i w łącznej punktacji we wszystkich kryteriach uzyskała najwyższą ilość punktów. Rozstrzygnięcia postępowania dokonano w dniu 27 czerwca 2017 r.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum

im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach

Błaszki, dn. 27-06-2017 r.

 

dr Marek Król


OGŁOSZENIE

Publiczne Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach

www.gimlipski.idsl.pl; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zakup oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Błaszkach

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Publicznym Gimnazjum w Błaszkach ul. Pomorska 6 w dniach pracy szkoły w godzinach od 7.30 do 15.30 nieodpłatnie. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Beata Milewska
tel. 43 829 31 05 w godzinach pracy szkoły. E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju opałowego lekkiego w ilości 200 000 l niskosiarkowego (wymagane parametry oleju opałowego wg PN-C-96024:L1).

CPV – 23122100-9; 23122000-8

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) i warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena sposobu spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu nastąpi w wyniku analizy dokumentów żądanych przez Zamawiającego i wymienionych w SIWZ metodą graficzną spełnia/ nie spełnia.

Kryteriami oceny ofert są:

cena oferty – 100%

Zamówienie należy wykonać w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku. Ubiegający się
o zamówienie nie wnoszą wadium.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 27 czerwca 2017 roku do godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w Publicznym Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach.

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym podwójnym opakowaniu.

Opakowanie zewnętrzne należy podpisać według poniższego wzoru:

„Oferta na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach”

Nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 27 czerwca 2017 roku

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor Publicznego

Gimnazjum w Błaszkach

Błaszki, dn. 12.06.2017 r. dr Marek Król

 

 

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

Publiczne Gimnazjum im. gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach

www.gimlipski.idsl.pl; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na zakup oleju opałowego dla potrzeb Publicznego Gimnazjum w Błaszkach

 

ogłoszenie.pdf

specyfikacja.pdf

Zalacznik nr 1 SIWZ.pdf

Zalacznik nr 2 SIWZ.pdf

Zalacznik nr 3  SIWZ.pdf

Zalacznik nr 4  SIWZ.pdf

Zalacznik nr 5  SIWZ.pdf

 

 

Licznik

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDziś150
mod_vvisit_counterWczoraj61
mod_vvisit_counterObecny tydzień524
mod_vvisit_counterOstatni tydzień300
mod_vvisit_counterObecny miesiąc915
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc2883
mod_vvisit_counterWszystkie dni212933

We have: 9 guests online
Twój numer IP: 18.212.222.217
 , 
Today: Lut 16, 2019

Logowanie

You are here: